Д-р СТЕФАН СИДОВСКИ

претседател на жирито, роден е 1946г. во Скопје.
Уште од гимназиски денови се занимава со аматерски филм, прво самостојно а потоа и во Кино Клубот КАМЕРА300 и АКК.
Мајстор е на аматерскиот филм.
Докторира на тема - Естетиката и дијалектиката во монтажата на филмот.