ДЕМЕТРИОС ПАВЛИДЕС

Флорина, Р. Грција, академски музичар, диригент, композитор, педагог, вокален изведувач. Од 1989г. учествува на семинари и работилници во Грција и други Европски држави. Активен член во филхармонијата на Флорина како вокалист-баритон. Има работено како асистент професор по теорија на Флоринската филхармонија и директор на музички ансамбл, детски и едукативни центри за возрасни.