Прва проекција на филмови

 1. „БЕЗ СМИСЛА“
  Автор: Ролф Мандолеси – Италија
  7’20“- награден - БРОНЗЕНА КАМЕРА 300

   

 2. „МОСКОПОЛЕ ДЕНЕС“
  Автор: Диме Талевски - Р Македонија
  6’30“ - награден - Плакета за КАМЕРА

   

 3. „ЧИВТЕ ЧАМЧЕ“
  Автор: Христијан Кочовски – Р. Македонија
  13’ - награден - Спец. Плакета

   

 4. „НИКОГАШ ПОВЕЌЕ“
  Автор: Ема Лазарова – Р. Македонија
  7’ - награден - СРЕБРЕНА КАМЕРА 300

   

 5. „МОЈОТ ЖИВОТ"
  Автор: Игор Стојковски – Р. Македонија
  5’ - награден - ЗЛАТЕН МЕДАЛ на UNICA

   

 6. „ДЕРЖАВА ВЕВЧАНИ КАРНЕВАЛ"
  Автор: Томе Љушев - Р. Македонија
  5’30”- награден - Плакета за МОНТАЖА

   

 7. „КАМЕНИТЕ КУКЛИ РАСКАЖУВААТ“
  Автор: Анита Ѓорѓиеска - Р Македонија
  10’- награден - Плакета за РЕПОРТАЖА

   

 8. „ЗДРАВО МАРИ"
  Автори: Барбара & Бернард Зиммерман – Германија
  15’

   

 9. „ЖРТВИ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА“
  Автор: Петар Узуновски - Р. Македонија
  5’ – награден - Плакета за ИДЕЈА

   

 10. „ПОВИК“
  Автори: Драго Латиновиќ & Илија Галоња – Р. Србија
  8’ – награден - ЗЛАТНА КАМЕРА 300

   

 11. „КЛУЧАРОТ ЦАКО“
  Автор: Љупчо Ристевски - Р. Македонија
  3’ – награден - ГРАН ПРИ