ЈОСИП ГРОЗДАНИЌ

член, Р. Хрватска. Работи на повеќе проекти на хрватската телевизија како стручен соработник и филмски критичар. Член на жири на разни филмски фестивали и предавач во училиште за медијска култура „Д=р Анте Петерлиќ“