ВЛАДИМИР АНЃЕЛКОВИЌ

член, Белград, Р. Србија. Дипломирал продукција на факултетот за драмски уметности. Организирал преку 50 фестивали за аматерски филмови. Претседател на управен одбор и на Центарот за аматерски филм во Србија.