Официјални резултати - 26 ФАДФ Камера 300

НАГРАДИ

 • GRAN PRIX наградата „Плакета Милтон Манаки” за најдобар филм на фестивалот му се доделува на филмот
 • „КЛУЧАРОТ ЦАКО“ на авторот ЉУПЧО РИСТЕСКИ од   Р. Македонија.
 • „ЗЛАТНА КАМЕРА 300“ за филмот „ЗОВ“ на авторите ДРАГО ЛАТИНОВИЌ и ИЛИЈА ГАЛОЊА од Р.Србија.
 • „СРЕБРЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „НИКОГАШ ПОВЕЌЕ“ на авторот ЕМА ЛАЗАРОВА од Р.Македонија.
 • „БРОНЗЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „БЕЗ СМИСЛА“ од авторот од РОЛФ МАНДОЛЕСИ од Италија.
 • ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА UNICA за филм кој поттикнува истражување му се доделува на филмот „МОЈОТ ЖИВОТ“ од авторот ИГОР СТОЈKOВСКИ од Р.Македонија.
 • ПЛАКЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА НАЈДОБРА КАМЕРА на авторот ДИМЕ ТАЛЕВСКИ од Р.Македонија, за филмот „ МОСКОПОЛЕ ДЕНЕС “.
 • ПЛАКЕТА ЗА РЕЖИЈА „ДРАГИ САВЕВСКИ“ на авторот РАДОВАН ЃЕРИЌ од Р.Србија за филмот „БАНАТСКИ БЛУЗ“.
 • ПЛАКЕТА ЗА МОНТАЖА на авторот ТОМЕ ЉУШЕВ од Р.Македонија, за филмот „ДЕРЖАВА ВЕВЧАНИ-КАРНЕВАЛ“.
 • ПЛАКЕТА ЗА ИДЕЈА на авторот ПЕТАР УЗУНОВ од Р.Македонија за филмот „ЖРТВИ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА“.
 • ПЛАКЕТА ЗА РЕПОРТАЖА на авторот АНИТА ЃОРЃИЕВСКА од Р.Македонија за филмот „КАМЕНИТЕ КУЛИ РАСКАЖУВААТ“.

Специјални награди - плакети

 • На ФКК „ПРИЛЕП“ за најзастапени автори на Фестивалот
 • На авторот Христијан Кочовски од Р.Македонија за филмот „ЧИВТЕ ЧАМЧЕ“ за негување на традицијата во филмот.
 • На автори Р.Бугарија за филмот “ДАРИТЕЛОТ“,членови на КиноКлубот „МАДАРСКИ КОННИК“” , за негување на историски теми.
 • На авторот ВЛАДИМИР ИЛИЕВ од Р.Бугарија за тематски пристап во филмот „ШЕГАЏИИ“.
 • На авторот ИВАН БЕЛУЛ од Р.Македонија за филмот „БАБА ПЕТРА“.
 • На авторот ВАЛЕНТИНА АНДРЕИЌ од Р.Македонија за истражувачка сторија во филмот „ДВОЈНИТЕ ЦРКВИ ВО КУМАНОВСКО“.