Официјални резултати - 26 ФАДФ Камера 300

НАГРАДИ

 • GRAN PRIX наградата „Плакета Милтон Манаки” за најдобар филм на фестивалот му се доделува на филмот „РЕКВИЕМ ЗА ТИН“  на авторот Џејмс Калмерс од Велика Британија
 • „ЗЛАТНА КАМЕРА 300“ за филмот „ЛИТИЈА“ на авторот ДИМЕ ТАЛЕВСКИ од Р.Северна Македонија
 • „СРЕБРЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „УЛОВЕНОТО ВРЕМЕ“ на авторот КК „МАДАРСКИ КОННИК“ од Р. Бугарија
 • „БРОНЗЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „ЕХО ОД МИНАТОТО“ од авторот од Барбара и Бернхард Зимерман од Германија
 • ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА UNICA за филм кој поттикнува истражување му се доделува на филмот „СТРУШКИОТ ДЕДО МРАЗ“ од авторот ПЕТАР УЗУНОВСКИ од Р. Северна Македонија
 • ПЛАКЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА НАЈДОБРА КАМЕРА на авторот ТОМЕ ЉУШЕВ од Р. Северна Македонија, за филмот „ОД ТРПЕЈЦА ДО Св.ЗАУМ ДО Св.НАУМ“
 • ПЛАКЕТА ЗА РЕЖИЈА „ДРАГИ САВЕВСКИ“ на авторот ГОРАН ТРИФУНОВСКИ од Р. Северна Македонија за филмот „БРАНКО ГАПО“
 • ПЛАКЕТА ЗА МОНТАЖА на авторот ФРАНЦ КОПИЧ од Словенија, за филмот „СКУЛПТУРА“
 • ПЛАКЕТА ЗА ИДЕЈА „СТЕВО СИДОВСКИ“ на авторите Валентина Илиевска и Надица Петковиќ од Р. Северна Македонија за филмот „ МЕКА ДУША ЗА ТВРДО ЖЕЛЕЗО“
 • ПЛАКЕТА ЗА РЕПОРТАЖА на авторот АНИТА КИРБИШ од Словенија за филмот „ПТУЈ - МЕСТО МУЗЕЈ И ГРАД СО ТРАДИЦИЈА“

Специјални награди - плакети

 • На авторот Тони Ристовски од Р. Северна Македонија за негување историски моменти за филмот „СКОПСКИ ПРИКАЗНИ“
 • На авторот Томе Љушев од Р.Северна Македонија за филмот „ВЕЧНИОТ БОГ“ за негување на традицијата во филмот
 • На авторот Љупчо Ристески од Р.Северна Македонија за филмот “ПОСЛЕДНИОТ ДОГРАМАЏИЈА“, за вреднување на етно културата
 • На авторот Христијан Кочовски од Р.Северна Македонија за филмот „ ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ НАШАТА ПЛАНЕТА“ за талентиран млад автор