Проф. Д-р. МИШО НЕТКОВ

член, завршил Филозофски факултет во Скопје, магистрирал (2009) и докторирал (2011) во ИНИ на тема - Мултикултурата на националните електронски медиуми на Балканот 1989-2008.
Вработен во Македонската телевизија и вонреден професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА.
Добитник е на Орден - Полза, Чест и Слава, доделен од претседателот на Нова Кремљовскаја стратегија - Москва 2012г. и Државната награда за публицистика и новинарство - Мито Хаџивасилев Јасмин, за 2015г.