• СЕЌАВАЊЕ

  СЕЌАВАЊЕ

  GRAN PRIX наградата „Плакета Милтон Манаки” за најдобар филм на фестивалот му се доделува на филмот „СЕЌАВАЊЕ“  на авторите Диме Талевски и Стефан Хаџи Антоновски од Р. Северна Македонија

 • КОВАЧ

  КОВАЧ

  „ЗЛАТНА КАМЕРА 300“ за филмот „КОВАЧ“ на авторот БОЖИДАР КУНТЕЉ од Словенија

 • БАКАР

  БАКАР

  „СРЕБРЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „БАКАР“ на авторот Љупчо Ристески од Р. Северна Македонија

 • СЕКИРЏИЈА

  СЕКИРЏИЈА

  „СРЕБРЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „СЕКИРЏИЈА“ на авторот Љупчо Ристески од Р. Северна Македонија

 • ДЕНОТ НА ДАМИТЕ ВО КЛУБОТ

  ДЕНОТ НА ДАМИТЕ ВО КЛУБОТ

  „БРОНЗЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „ДЕНОТ НА ДАМИТЕ ВО КЛУБОТ“ од авторот Џејмс Калмерс од Велика Британија

 • ЦРВЕНИ СТЕНИ

  ЦРВЕНИ СТЕНИ

  ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА UNICA за филм кој поттикнува истражување му се доделува на филмот „ЦРВЕНИ СТЕНИ“ од авторот ПЕТАР СТАВРЕВ од Р. Северна Македонија

 • ДУПКА ОД ДУПКА ВОДА НЕ ДРЖИ

  ДУПКА ОД ДУПКА ВОДА НЕ ДРЖИ

  ПЛАКЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА НАЈДОБРА КАМЕРА на авторот ФРАНЦ МОГЕ од Словенија, за филмот „ДУПКА ОД ДУПКА ВОДА НЕ ДРЖИ“

 • БЕСАРАБИСКИ СКАЛЕН МАНАСТИР

  БЕСАРАБИСКИ СКАЛЕН МАНАСТИР

  ПЛАКЕТА ЗА РЕЖИЈА „ДРАГИ САВЕВСКИ“ на авторите ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, ИВАН ВАСИЛЕВ и МИЛЧО ЈОВЧЕВ од Р. Бугарија за филмот „БЕСАРАБИСКИ СКАЛЕН МАНАСТИР“

 • ЧЕВЛИ

  ЧЕВЛИ

  ПЛАКЕТА ЗА МОНТАЖА на авторот ФИЛИП ПЕТРEСКИ од Р. Северна Македонија, за филмот „ЧЕВЛИ“