Официјални резултати - 29 ФАДФ Камера 300

НАГРАДИ

 • GRAN PRIX наградата „Плакета Милтон Манаки” за најдобар филм на фестивалот му се доделува на филмот „ЈОНУЗОВ МОСТ“ на авторот ПЕТАР УЗУНОСКИ од Р. Северна Македонија.
 • „ЗЛАТНА КАМЕРА 300“ за филмот „МИКРОКОСМОС“ на авторите ЈУРГЕН и БИРГИТ БЕРГМАН од ГЕРМАНИЈА.
 • „СРЕБРЕНА КАМЕРА 300“ за филмовот „РЕСАВСКА ПЕШТЕРА“ на авторот ДИМЕ ТАПЕВСКИ од Р. Северна Македонија.
 • „БРОНЗЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „НАПРАВИ СИ CAM ФИЛМ“ од група автори од КК „Мадарски конник“ од Бугарија.
 • МЕДАЛ НА UNICA за филм кој поттикнува истражување му се доделува на филмот „ПИСМО“од авторот ДАВИД КОЗАРОВ од Р. Северна Македонија.
 • ПЛАКЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА НАЈДОБРА КАМЕРА на авторот ФРАНЦ МОГЕ од Словенија, за филмот „КЛУКАЈДРВЕЦ“
 • ПЛАКЕТА ЗА РЕЖИЈА „ДРАГИ САВЕВСКИ“ на авторот СЕРГЕЈ ШУТЈУ од Русија за филмот „ЛЕТНИ ПРИКАЗНИ“.
 • ПЛАКЕТА ЗА МОНТАЖА на авторот ПЕЦЕ СТЕФАНОВСКИ од Р. Северна Македонија, за филмот „ДВЕТЕ ЖЕНИ ОД МРАМОРЕЦ".
 • ПЛАКЕТА ЗА ИДЕЈА „СТЕВО СИДОВСКИ - СИДО“ на авторот ТОНИ АЦКСТАЛЕР од Германија за филмот „150 НИЈАНСКИ НА ЗЕЛЕНА БОЈА“.
 • ПЛАКЕТА ЗА РЕПОРТАЖА на група автори од КК „Мадарски конник" од Бугарија за филмот „ЧОВЕКОТ И НЕГОВОТО ВРЕМЕ“.

Специјални награди - плакети

 • На авторот TOME ЉУШЕВ од Р. Северна Македонија за филмот „АМАНЕТ НА СТАРИОТ АНГЕЛ“ за музика.
 • На авторот Христијан Кочовски од Р. Северна Македонија за филмот „ПРВИОТ“ за истражување во филмот.
 • На авторот ЈАН ХАУТМАН од Холандија за филмот „ПОСЛЕДНОТО ПАТУВАЊЕ“.
 • На авторот ЏЕЈМС КАЛМЕРС од Велика Британија за филмот „ГРОБИШТА НА ЧАМЦИ“.